Craps

Craps är det lättigenkännliga casinospelet som oftast avbildas i film och media, där en hop finklädda människor turas om att slå två par tärningar över ett bord. Spelet har sedan andra världskriget varit mycket populärt, men det komplicerade reglerna gör det ibland svårt för nya spelare att lära sig spelet.

Hur spelar man Craps?

Craps spelas mot casinot på ett särskilt bord där det möjliga vaden spelaren kan göra är markerade. För att spela lägger spelaren marker på vad denne vill satsa på, och sedan kastar personen vars tur det är tärningarna över bordet. Sedan jämförs tärningarnas resultat mot tavlan för att se om spelaren vunnit eller förlorat sitt vad, eller om spelet fortsätter ytterligare ett tärningskast.

Pass och Don’t Pass

När en ny spelomgång börjar satsar spelarna antingen på “Pass” eller “Don’t Pass”. Om spelaren satsar på Don’t Pass vinner denne om tärningarna sammanlagt ger ett värde av två eller tre, och får tillbaka din satsning vid tolv. Om spelaren satsat på Pass vinner denne om tärningarna slår sju eller elva, men förlorar vid två, tre och tolv. Om någon annan siffra kommer upp fortsätter spelet till nästa skede.

Efter Pass

Om fyra, fem, sex, åtta, nio eller tio slås blir den siffran “Point”. Om samma siffra kommer upp en gång till vinner alla spelare som fortfarande är med i spelet det dubbla av satsningen Pass eller Don’t Pass. Under detta skede kan spelarna satsa marker på samtliga nummer som kan vara “Point”, och vinna dubbla marker om det kommer upp. Om en sjua slås förlorar alla spelare sina satsade marker.

Om “Point” kommer upp avslutas omgången efter att spelarna tilldelats marker motsvarande sin första satsning, och alla marker utöver som spelaren satsat ges tillbaka. Men innan omgången tar slut kan spelaren nu göra andra satsningar med olika odds och utbetalning. Spelaren kan satsa på särskilda kombinationer för tärningarna, så som två ettor eller två sexor. Dessa kombinationer finns ofta utskrivna på själva Craps-bordet.